---

Vedení účetnictví, daně, pro obchodní společnosti, organizace, družstva, společenství vlastníků a živnostníky, kteří se rozhodli vést podvojné účetnictví
.

Správa daní fyzických i právnických osob. Zpracování DPH včetně kontrolních hlášení a daňového přiznání. Zpracování přiznání k dani z příjmu včetně všech povinných příloh.
...• Kompletní zpracování a vedení účetnictví
• Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta
• pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
• Pravidelné informování o stavu účetnictví
• Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
• vedení evidence skladu a skladové hospodářství
• Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
• Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
• Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
• Zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
• Sestavení účetní uzávěrky
• Sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
• Asistence při inventurách
• Zastupování před FÚ při kontrolách a místních šetřeních
 


Služby poskytujeme kvalitně, za dostupné ceny a podle platné legislativy. Klientům zaručujeme 100% spolehlivost a diskrétnost.

...
 
FOLLOW

účetní firmy Praha

AVANI Business s.r.o.
Husinecká 29, Praha 3
       tel:  723553004,  702944256
               
Copyright (c) 2016 AVANI Business s.r.o. |